Mijn Passie

Wie ben ik?

Mijn naam is Karin Wolters.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen karakter. Voor het opvoeden van kinderen bestaat geen opleiding. Van ouders wordt verwacht dat je dat kunt en dat je dat in de praktijk kunt leren. Ik heb ervaren dat het soms met vallen en opstaan gaat. Zelf ben ik moeder van inmiddels vier volwassen kinderen.

Als het niet lekker loopt, is het heel fijn als iemand met je meekijkt om de balans weer terug te vinden. Als ouder wil je niets liever dan dat je kind lekker in zijn vel zit.

Vanuit mijn eigen ervaringen in mijn jeugd, mijn opleidingen, werken vanuit de zorg en sociaal pedagogisch werk, ben ik in staat om handvatten aan te reiken voor u en uw kind.

Mijn eigenschappen zijn: Empatisch, sociaal, luisterend oor en analyseren.

Mijn motivatie

Mijn motivatie om de opleiding tot kindercoach te volgen was om kinderen in situaties te coachen die lastig voor hen zijn. Ik bied ze handvatten om er in de toekomst beter mee te kunnen omgaan. Ik ga moeilijke situaties daarbij niet uit de weg.

Twee voorbeelden:

Een jongen van 11 jaar die niet wilde praten, heb ik door middel van tekenopdrachten zover kunnen krijgen, dat hij weer voldoende  mondeling ging communiceren. Aan de rechterkant is een van de tekeningen afgebeeld.

Een meisje van 11 jaar met autisme en angst heb ik door gerichte persoonlijke aandacht en oefeningen beter leren omgaan met haar angst in situaties die lastig voor haar waren.

Wat wil ik dit bereiken?

Ik wil bereiken dat er bij ouders en leerkrachten meer aandacht komt voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Herkennen en erkennen van problemen op dat gebied is een eerste stap.

Achter “vervelend” gedrag gaat vaak een probleem schuil van sociale of emotionele aard. Helaas kom ik dat in mijn praktijk geregeld tegen.

Het inschakelen van een kindercoach kan bijdragen aan een oplossing.

Hoe wil ik dit bereiken?

In mijn huidige werk als begeleider van kinderen wil ik meer voor kinderen kunnen betekenen. Daarom heb ik de opleiding  tot kindercoach gevolgd en heb ik mijn eigen praktijk gestart. Ik vind het een uitdaging om samen met ouder(s) en kind te kijken hoe het zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden kan inzetten om tot een oplossing te komen of beter om te gaan met een bepaalde situatie. Van daaruit geef ik ondersteuning aan kinderen en hun ouders bij problemen van sociale en emotionele aard in het dagelijks leven.

Naast de algemene opleiding voor kindercoach heb ik ook trainingen en opleidingen bij Tea Adema gevolgd. De methode van Tea Adema spreekt mij aan en deze past goed bij mij. De methode is oplossingsgericht en gaat van probleem naar vaardigheid. Het is heel praktisch en duidelijk. Ik gebruik de methode van Tea Adema en haar trainingsmaterialen.

Door mij aan te sluiten bij de Stichting Adiona (beroepsorganisatie voor kindercoaches) draag ik bij aan een breder draagvlak  voor het vak van kindercoach in de praktijk. Bovendien is verdere kennisontwikkeling via deze weg mogelijk.